Module1-R

1. În ce cod putem găsi regulile pentru transportul pe căi navigabile interne a substanțelor periculoase? A. IMDG B. IATA C. RID D. ADN 2. Care este denumirea de transport pentru ONU1263? A. Gaze B. Vopsea C. Baterii cu litiu D. Aerosoli 3. Care este corectă? A. Un...

Module2-R

1. Care este corectă? A. Punctul de fierbere este cea mai mică temperatură la care se poate aprinde spontan o substanță. B. Punctul de aprindere este temperatura la care un compus se va aprinde spontan. C. Punctul de fierbere este dezintegrarea atomilor. D. Punctul de...

Module3-R

1. Ce proprietăți are o substanță cu etichetă albastră ADR? A. Lichid inflamabil. B. Când intră în contact cu un lichid inflamabil, substanța va forma gaze de ardere. C. Eliberare de gaze de ardere în caz de contact cu apa. D. Stingere cu apă. 2. Care este corectă? A....

Module4-R

1. Care dintre următoarele răspunsuri este cel mai corect? A. În cazul unui incendiu, verificați butonul unei uși pentru a ști dacă mai este un incendiu în spatele acestei uși. B. Fumul se lasă jos, astfel încât ridicați-vă cât mai sus pentru a vă putea menține capul...

Module3-E

1. What is correct? A. When planning the design of your warehouse, you will need to consider neighbouring properties B. An inbuilt store within a main warehouse is not allowed. C. Never close internal fire doors manually D. It is better if access to the interior store...